Sorggruppe for børn og unge

Sorggruppen er for børn og unge som har mistet en forælder eller en søskende. Det kan også være børn som har en alvorligt syg forældre eller en søskende.

Sorggruppen, i daglig tale Teenagegruppen, en gruppe hvor børnene og de unge mødes hver 14. dag med Lis Nielsen, der er uddannet sygeplejerske og familie terapeut.

Møderne er gratis at deltage i, og afholdes hver anden tirsdag kl. 17-20 på Østergade 10 A, 9670 Løgstør

Sorggruppen er for børn og unge som har brug

for et sted med fællesskab om sorgen

Det kan være svært at bearbejde sorgen, og derfor kan det være meget givende for børn og unge at deltage i et fællesskab, med andre som står i lignende situationer.

Det er med udgangspunkt i den enkeltes hverdagsliv, at sorgen bearbejdes sammen. Fx hvis den enkelte har haft en mærkedag eller julen nærmer sig.

Hør Lis fortælle om, hvorfor hun i sin tid har startet sorggruppen

“Sorggruppen blev for mig et tiltrængt frirum, i en svær tid, hvor de fleste mennesker omkring mig, ikke havde tid eller nok forståelse for hvad jeg gik igennem. Gennem gruppen lærte jeg at omfavne de svære oplevelser og blive stærkere af dem”

Tidligere medlem af sorggruppen – 2009-2010

En særlig tak til alle der har støttet os i 2021

Vi ønsker at sende en hjertelig tak til de mange mennesker, organisationer, firmaer og fonde, som støtter foreningens arbejde.

Vi bruger  jeres bidrag til at afholde møder hver 14. dag i sorggruppen og andre forskellige arrangementer for børnene. Disse arrangementer kan kun finde sted med jeres hjælp.

Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner er i år 2021 støttet af;

 • Jammerbugt
 • Farsø & Nibe-Aars bedemænd/begravelsesforretninger
 • Ludvigsen og Hustru Legat
 • L.C. Vesterhavsfruerne
 • Løgstør Garden
 • Louis Petersens Legat
 • Løgstør Y’s mens Club
 • Aars Y’s mens Club
 • Han Herred Rotary Klub
 • Vesthimmerlands Kommune
 • Norlys Vækstpuljen
 • Aabybro Y’s mens Club
 • Midtvejs Auto
 • Louns-Alstrup-Strandby Menighedsråd
 • Vester Hornum-Hyllebjerg Menighedsråd
 • Flejsborg Kirkekasse
 • De Tolv Kirker
 • Alle vores medlemmer og øvrige der har doneret midler til vores forening

Ønsker du at støtte gruppen?

Gruppen er udelukkende drevet af frivillige, og vi ønsker at gruppen fortsat skal være et gratis tilbud til børn og unge, som har behovet. Vi har derfor ingen indtægtskilder, og vores oplevelser samt forplejning er udelukkende finansieret ved hjælp af støtte og fonde.

Ethvert beløb hjælper – og indbetaling kan ske via bankoverførsel og MobilePay

Bank: 9174 2860521744

MobilePay: 96670